The only way
to do great work
is to love what you do.

STEVE JOBS

Pierwszy kontakt.

Znając nas z dotychczasowych dokonań, posiadając rekomendacje lub po prostu trafiając na nasze usługi wysyłasz wstępne zapytanie lub nawiązujesz kontakt w dowolnej innej formie.

Rozmowa – na żywo lub online.

Rozmawiamy na żywo lub za pośrednictwem wideokonferencji
i doprecyzowujemy Twoje potrzeby.

Spotkanie wewnętrzne.

  • Wewnątrz firmy omawiamy projekt w ramach naszego zespołu i dyskutujemy nad właściwym rozwiązaniem.
  • Managerowie działów przygotowują rekomendacje dotyczące projektu, oraz rekomendacje dotyczące dodatkowych działań.
  • Wyznaczamy opiekuna projektu, który zajmie się później prowadzeniem projektu.

Wstępna oferta.

Czasem wymaga spotkania czasem nie. Propozycja poparta analizą i naszymi doświadczeniami z podobnych projektów zawierające nasze rekomendacje z innych realizacji, oraz rekomendacje dotyczące dodatkowych działań wspierających wyniki.

Pytania, odpowiedzi i doprecyzowanie kwestii formalnych.

Wspólnie dyskutujemy na temat oferty i uszczegółowiamy kwestie dotyczące naszej współpracy, aby móc stworzyć umowę.

Zależnie od potrzeby jest to spotkanie, wideokonferencja lub rozmowa telefoniczna.

Rozpoczynamy projekt.

  1. Tworzymy mapę projektu.
  2. Zbieramy wszystkie potrzebne materiały (od klienta)
  3. Przyjmujemy zobowiązanie jakości (dowiedz się więcej jak wyglądają nasze zasady dla poszczególnych projektów).
  4. Regularnie rozmawiamy i prezentujemy wyniki projektu

Finalizujemy projekt.

Prezentujemy wspólnie osiągnięte wyniki projektu oraz uzgodnione modyfikacje.

Rekomendujemy dalsze kroki.

Rozmawiamy na temat dalszych kroków wspierających wyniki i rozwoju firmy w internecie.

Jesteś zainteresowany szczegółami prowadzenia konkretnego projektu? Napisz do nas.

Nasze Case study