🎉🎉🎉 Wyróżnienie Agencja Digital Roku wg MMP!🎉🎉🎉

Strona główna | Ignacy Bochiński w Sądzie Koleżeńskim SAR

Ignacy Bochiński w Sądzie Koleżeńskim SAR

| Zespół Kerris

Członkowie Sądu Koleżeńskiego SKM SAR, wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia Członków na trzyletnią kadencję. Sąd Koleżeński rozpatruje zgodność postępowania członków Stowarzyszenia i kandydatów ze Statutem SAR oraz dobrymi obyczajami komunikacji marketingowej.