🎉🎉🎉 Wyróżnienie Agencja Digital Roku wg MMP!🎉🎉🎉

Strona główna | Blog | Na jakie wskaźniki zwracać uwagę w zależności od typu prowadzonej kampanii?
Wróć

Na jakie wskaźniki zwracać uwagę w zależności od typu prowadzonej kampanii?

| 12 min | Zespół KERRIS
north star metrics

W dzisiejszym dynamicznym świecie marketingu różnorodność kampanii reklamowych wymaga świadomego podejścia do wyboru odpowiednich wskaźników efektywności. Zawodowi marketerzy zdają sobie sprawę z tego, że kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to niezbędne narzędzia w analizie i optymalizacji prowadzonych działań marketingowych. Jednak nie każda metryka jest stosowna dla wszystkich rodzajów kampanii. Dobre wskaźniki nie tylko są dopasowane do ich celu, ale też oddają w sobie strategię marketingową firmy.

North Star Metric

Jest to metryka, która służy do mierzenia sukcesu biznesowego i koncentruje się na najważniejszym celu firmy. Jest to wskaźnik, który mierzy wartość tworzoną dla klienta i odpowiada na pytanie, czy firma wypełnia swoją misję.

Dobra North Star Metric (NSM) musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi być prostym wskaźnikiem, który łatwo mierzyć i monitorować. Po drugie, musi być związany z wartością tworzoną dla klienta. Trzeci warunek to fakt, że North Star Metric powinien odzwierciedlać przewidywanie przyszłych wyników biznesowych, a nie tylko informować o poprzednich wynikach. Wreszcie North Star Metric musi być jednym wskaźnikiem, a nie zestawem kilku, aby zapewnić klarowność i spójność celów strategicznych.

Wyznaczanie NSM nie jest procesem jednoznacznym i wymaga analizy sytuacji oraz potrzeb firmy. Poniżej znajduje się kilka kroków, które warto wykonać, aby znaleźć właściwe NSM dla Twojej organizacji:

 1. Zrozumienie wartości firmy — początkowym krokiem jest zdefiniowanie wartości, jaką firma przekazuje swoim klientom. To pozwoli Ci na identyfikację głównych obszarów, które mają wpływ na sukces.
 2. Analiza kluczowych wskaźników — przeanalizuj różne wskaźniki, które mogą wpłynąć na rozwój firmy. Zastanów się, które z nich są najważniejsze dla osiągnięcia celów strategicznych.
 3. Wybór North Star Metric — na podstawie analizy wartości firmy oraz KPI, wybierz jeden, który najlepiej oddaje długoterminowe cele organizacji. NSM powinien być wskaźnikiem, który może być łatwo monitorowany i którego osiągnięcie przekłada się na sukces biznesowy.

Przykłady North Star Metric mogą się różnić w zależności od branży i celów firmy. W przypadku firm e-commerce może to być ilość zakupów dokonywanych przez klientów. Natomiast w przypadku firmy oferującej usługi może to być poziom satysfakcji klienta lub liczba poleceń.

North Star Metric jest kluczowym wskaźnikiem, który pozwala na ukierunkowanie zasobów i działań na najważniejsze obszary wpływające na sukces. Wybór odpowiedniego NSM jest istotnym procesem, który wymaga zrozumienia wartości firmy dla klientów oraz analizy kluczowych wskaźników. Dobrze dobrany może przyczynić się do realizacji długoterminowych celów firmy i lepszego monitorowania jej rozwoju.

Actionable metrics

Jest to grupa wskaźników, które dostarczają użytecznych informacji, umożliwiających podejmowanie konkretnych kroków mających na celu poprawę efektywności działań marketingowych. W przeciwieństwie do vanity metrics, czyli metryk mających na celu jedynie wywołać wrażenie sukcesu, actionable metrics pomagają przedsiębiorstwom osiągnąć rzeczywiste rezultaty i rozwiązać problemy biznesowe.

Wyznaczanie actionable metrics zaczyna się od zrozumienia celów biznesowych i marketingowych przedsiębiorstwa. Następnie, należy zidentyfikować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które będą służyć do oceny postępów w osiąganiu tych celów. Wyznaczanie actionable metrics wymaga również ciągłego monitorowania i analizy danych, aby zoptymalizować strategie marketingowe oraz podejmować odpowiednie działania.

Przykłady actionable metrics.

 • Koszt pozyskania klienta (CAC) — ten wskaźnik obrazuje koszty związane z pozyskaniem jednego nowego klienta, uwzględniając działania marketingowe i sprzedażowe. Niski CAC wskazuje na wydajną strategię, podczas gdy wysoki CAC może sugerować konieczność optymalizacji działań.
 • Wartość życia klienta (LTV) — LTV to prognozowane przychody, jakie przyniesie dany klient w ciągu całego okresu współpracy z firmą. Monitorowanie LTV pozwala na ocenę efektywności strategii utrzymania klientów oraz na dostosowanie działań marketingowych tak, aby zwiększyć wartość klientów dla firmy.
 • Stopa konwersji — jest to stosunek liczby użytkowników, którzy wykonali pożądane działanie (np. zakup, rejestrację) do całkowitej liczby odwiedzających stronę. Analiza stopy konwersji może wskazać, które elementy witryny internetowej lub strategii marketingowej wymagają poprawy.
 • Retencja klientów — ten wskaźnik odnosi się do zdolności firmy do utrzymania klientów na przestrzeni czasu. Wysoka retencja sugeruje, że firma utrzymuje dobre relacje z klientami, co może prowadzić do większych przychodów w długim okresie. Niska retencja  może natomiast sygnalizować problemy z jakością produktu lub obsługą klienta.
 • Czas realizacji kampanii — jest to czas, który upływa od momentu rozpoczęcia kampanii marketingowej do osiągnięcia założonych celów. Monitoring tego wskaźnika może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają usprawnień w procesie realizacji kampanii, co może prowadzić do skrócenia czasu realizacji i zwiększenia efektywności działań marketingowych.

Actionable metrics to klucz do skutecznego marketingu, gdyż dostarczają użytecznych informacji, które umożliwiają podejmowanie konkretnych decyzji mających na celu poprawę efektywności działań marketingowych. Aby wyznaczyć odpowiednie actionable metrics, należy zrozumieć cele biznesowe i marketingowe przedsiębiorstwa, zidentyfikować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz ciągle monitorować i analizować dane.

Vanity Metrics

Vanity Metrics to pozornie imponujące wskaźniki, które jednak nie wpływają bezpośrednio na osiągnięcie celów biznesowych. Często są wykorzystywane do zbudowania wizerunku sukcesu, ale nie przynoszą rzeczywistej wartości w długoterminowych strategiach marketingowych.

Choć Vanity Metrics mogą wydawać się atrakcyjne dla niektórych marketerów, szczególnie tych, którzy pragną szybko zbudować wizerunek sukcesu, ich wartość jest często przeceniana. Nie należy traktować ich jako kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), gdyż nie odzwierciedlają one bezpośrednio osiągnięć biznesowych. W rzeczywistości, skupienie się na Vanity Metrics może prowadzić do błędnych wniosków czy wręcz negatywnie wpłynąć na strategie marketingowe.

Aby rozpoznać Vanity Metrics, warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 1. Czy dany wskaźnik wpływa bezpośrednio na realizację celów biznesowych?
 2. Czy wskaźnik pozwala na monitorowanie postępów w długoterminowych działaniach marketingowych?
 3. Czy wskaźnik może być wykorzystany do optymalizacji strategii?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest negatywna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z Vanity Metrics.

Przykłady Vanity Metrics:

 1. Liczba polubień i obserwujących w mediach społecznościowych — chociaż duża liczba obserwujących może budować wizerunek popularności, nie zawsze przekłada się na zwiększone zaangażowanie czy konwersję.
 2. Odsłony strony — ten wskaźnik mówi jedynie o liczbie wejść na stronę, ale nie informuje o jakości tych wejść, czasie spędzonym na stronie czy innych ważnych kwestiach.
 3. Liczba pobranych aplikacji — w przypadku aplikacji mobilnych, liczba pobranych aplikacji może być myląca. Zamiast tego, warto monitorować wskaźniki takie jak: współczynnik retencji użytkowników, liczba aktywnych użytkowników czy konwersje wewnątrz aplikacji.
 4. Liczba subskrybentów newslettera — w przypadku strategii e-mail marketingowych liczba subskrybentów może wprowadzać w błąd. Ważniejsze są wskaźniki takie jak współczynnik otwarć, kliknięć czy konwersji, które odzwierciedlają rzeczywiste zaangażowanie odbiorców oraz efektywność kampanii.

Aby uniknąć pułapek związanych z Vanity Metrics, marketerzy powinni skupić się na wskaźnikach, które są bezpośrednio powiązane z celami biznesowymi oraz mają wpływ na długoterminowe działania marketingowe. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) powinny być jasno określone, mierzalne i monitorowane na bieżąco.